Szkoła Podstawowa w Lusówku

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU

NAGA303

Edukacyjna Sieć Antysmogowa - konkurs
Zapraszam do uczestnictwa w konkursie pod nazwą ESA dla OSE. Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, realizujący projekty Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (dalej: OSE) i Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (dalej: ESA).

Celem Konkursu jest:
a. podniesienie wśród uczniów świadomości dotyczącej zanieczyszczenia powietrza i sposobów walki
ze smogiem;
b. wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych i zachęcanie do korzystania z programów i urządzeń
cyfrowych;
c. rozwój kreatywności, wyobraźni i zachęcanie do pracy twórczej
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy konkursowej, w której Uczestnik odniesie się do problemu zanieczyszczenia powietrza i w interesujący sposób zaapeluje o aktywne przeciwdziałanie
problemowi smogu, w formie zgodnej z właściwą Uczestnikowi kategorią wiekową:
a. uczniowie klas I-III szkół podstawowych - zdjęcie bądź skan pracy plastycznej wykonanej dowolną
techniką malarską lub rysunkową na kartce formatu minimum A4 lub w dowolnym programie graficznym;
b. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - mem, GIF lub film o długości maksymalnie 30 sekund, przygotowane przy użyciu dostępnych aplikacji;
c. uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych - mem, GIF lub film trwający maksymalnie 1 minutę, przygotowany przy użyciu dostępnych aplikacji;

Czas trwania konkursu: 29 marca - 18 kwietnia 2021 r.
Nagrody: klawiatury, myszki, słuchawki, głośniki, powerbanki i gadżety z logo ESA.

Regulamin

Zainteresowanych uczniów proszę o kontakt do 16 kwietnia 2021 r.

Anna Haremska
Koordynator Edukacyjnej Sieci Antysmogowej w SP Lusówko
Dodane 29.03.2021

Powered by CuteNews