Szkoła Podstawowa w Lusówku

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU

Zapisy do świetlicy szkolnej
Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy pozostają w szkole przed lekcjami lub po nich ze względu na zatrudnienie rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole np. oczekiwanie na zajęcia specjalistyczne, koła zainteresowań oraz zwolnienie z niektórych lekcji (religia, języki, wychowanie fizyczne itd.).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świetlicy i obowiązującymi w niej Procedurami, które określają kryteria przyjęcia ucznia, zasady jego pobytu oraz szczegóły organizacji opieki. Dokumenty te są dostępne są w świetlicy oraz na stronie szkoły www.splusowko.pl w zakładce : świetlica.

Karta zapisu dostępna jest przy wejściu bocznym przy sali gimnastycznej oraz na stronie internetowej szkoły www.splusowko.pl w zakładce: świetlica.

Obowiązują dwie różne karty zapisu: dla uczniów klas 1 – 3, dla uczniów klas 4 – 8.
Karty dla uczniów klas 1 otrzymają Państwo 1 września od wychowawców klas.

Wypełnione karty należy dostarczyć do środy 8 września do pojemnika z napisem: ŚWIETLICA SZKOLNA ustawionego przy bocznym wejściu do szkoły – przy sali gimnastycznej.

Świetlica będzie czynna od czwartku 2 września.
Dodane 27.08.2021

Powered by CuteNews