Szkoła Podstawowa w Lusówku

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU

Ogłoszenie o pracę - sprzątaczka
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
SPRZĄTACZKA (w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat).
1. Wymagania niezbędne:
- umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
2. Wymagania
- umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami,
- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
- odpowiedzialność i kultura osobista,
- przestrzeganie podstawowych zasad moralnych
- sumienność i punktualność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Lusówku ul. Dopiewska 5, lub wysłać na adres e – mailowy sekretariat@splusowko.pl
w terminie do dnia 29.10.2021 r.
Dodane 20.10.2021

Powered by CuteNews