Szkoła Podstawowa w Lusówku

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI!
UWAGA! WAŻNA INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI!
Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”


Gmina Tarnowo Podgórne dnia 25 października otrzymała pozytywną rekomendację KOWR w zakresie możliwości wnioskowania o „Granty PPGR” dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy w ramach wsparcia rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.
W związku z tym dzieci (także wnuki) osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR będą mogły skorzystać z dofinansowania na:
• sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (laptop), umożliwiający pracę zdalną;
• ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
• usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu (tylko w przypadku braku możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu przez opiekuna prawnego dziecka);
W celu ubiegania się o grant wymagane jest złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka szkoły podstawowej/średniej lub przez pełnoletnie dziecko uczęszczające do szkoły średniej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy również o dołączenie do oświadczenia dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w PPGR.
Termin składania oświadczeń: do 2 listopada 2021 r.
Miejsce składania oświadczeń stosownie do miejsca pobierania nauki przez dziecko:
1) Sekretariat Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
2) Sekretariat Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym
3) Sekretariat Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu w Lusówku
4) Sekretariat Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie
5) Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym
6) Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym
7) Sekretariat Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie
8) Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym
9) Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym
W przypadku pozyskania grantu Gmina Tarnowo Podgórne zakupi sprzęt komputerowy i przekaże go osobom zgłoszonym do projektu, które spełniły wymogi otrzymania wsparcia. W sytuacji nieotrzymania wsparcia projekt nie będzie realizowany.
Osoby do kontaktu: Dagmara Orlik, tel. 61 8959 242; Mirosława Bromber, tel. 61 8959 258
Szczegółowy opis programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Niezbędne dokumenty:
1) Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego;
2) Wzór oświadczenia ucznia, który osiągnął pełnoletność;
3) Wzór oświadczenia dot. braku dostępu do Internetu;
4) Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Dodane 26.10.2021

Powered by CuteNews