Szkoła Podstawowa w Lusówku

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU

Kolonie letnie 2022
Szanowni Rodzice,
zapraszamy do zapisów na kolonie letnie dla klas 1 - 4.
1. Jedna osoba może zapisać jednego uczestnika lub rodzeństwo. Dziecko można zapisać tylko na jeden turnus.
• Turnus I – Ośrodek Wypoczynkowy Bałtyk Mielno – Unieście
• Turnus II – Ośrodek Wypoczynkowy Bałtyk Mielno - Unieście
• Turnus III - Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza” Łazy
Daty i liczba miejsc dla Szkoły Podstawowej im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku
• Turnus I 27.06.2022 - 03.07.2022 - 8 miejsc,
• Turnus II 3.07.2022 – 9.07.2022 – 6 miejsc,
• Turnus III 12.07.2022 – 19.07.2022 – 4 miejsca
2. Warunkiem udziału w kolonii jest wpłata 600 zł. Wpłaty należy dokonać w ciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia ze szkoły o zapisaniu dziecka na wyjazd. Dowód wpłaty należy dostarczyć do Sekretariatu szkoły do dnia 25 maja 2022r. wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną uczestnictwa dziecka w kolonii, podpisanym regulaminem oraz załącznikami do regulaminu.
Pierwszeństwo w udziale w kolonii mają uczniowie, którzy:
• nigdy nie uczestniczyli w koloniach letnich, organizowanych przez gminę Tarnowo Podgórne,
• w roku 2021 nie uczestniczyli w kolonii w Mielnie-Unieściu,
• są z rodzin wielodzietnych - rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18.
Dane do przelewu:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski S.A. 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641
tytułem: imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły (w skrócie), data wyjazdu, turnus I/II lub III, miejscowość (np. Jan Kowalski, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku, Turnus III Łazy)
3. Zapisy odbędą się w czwartek 19.05.2022r. od godziny 7:30 – Główne wejście do szkoły.
Przy wejściu będą znajdować się listy, po wpisaniu na listę pracownik szkoły będzie wydawał numerki, które będą podstawą do zakwalifikowania się dziecka jako uczestnika kolonii. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu numerka o 7:45 będą wydawane w sekretariacie dokumenty dotyczące kolonii.

Zasady organizacji
Dodane 18.05.2022

Powered by CuteNews