Szkoła Podstawowa w Lusówku
logo szkoły

Oddziały przedszkolne
0A i 0B

Nauczyciele prowadzący:
0A - mgr Liliana Nowak, mgr Luiza Krawczak
0B - mgr Edyta Tomalak, mgr Joanna Draber

WSZYSTKICH NAS POCIĄGA PRAGNIENIE POZNANIA I WIEDZY. (Cyceron)
Rysunek dzieci
BAWIĘ SIĘ – to moja praca indywidualna lub w zespole.
MOGĘ – mam czas, szczere chęci.
POTRAFIĘ – jestem dobrym obserwatorem, mam wyobraźnię.
ZROBIĘ – tak jak umiem.

WRZESIEŃ