Szkoła Podstawowa w Lusówku

O szkole

ROZUMIEĆ ŚWIAT - KIEROWAĆ SOBĄ

Szkoła zapewnia:

 • zdrowy i bezpieczny rozwój dziecka,
 • naukę w przestronnych i nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych oraz w sali gimnastycznej,
 • prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem i otwartą na innowacje,
 • właściwą organizację procesów nauczania, wychowania i opieki,
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • opiekę pedagoga, psychologa i logopedy,
 • opiekę świetlicową,
 • ciekawe formy pracy z uczniami: projekty, wyjazdy do filharmonii, kina, teatrów, muzeów, wycieczki krajoznawcze i zielone szkoły,
 • rozwijanie talentów i zainteresowań, uzyskiwanie lepszych wyników w nauce i sporcie,
 • różnorodne formy współpracy z rodzicami,
 • kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania drugiego człowieka.


Mocne strony naszej szkoły:

 • w każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer i projektor multimedialny, wykorzystywany na lekcjach przez nauczyciela i dzieci,
 • sala językowa i jedna pracownia komputerowa są wzbogacone o tablice interaktywne,
 • sala gimnastyczna jest wyposażona w nowoczesny sprzęt do gier i zabaw sportowych,
 • w ramach programu Radosna Szkoła zakupiono zabawki sportowe rozwijające sprawność fizyczną,
 • biblioteka szkolna i czytelnia są zaopatrzone w bogaty księgozbiór oraz multimedialne centrum (2 stanowiska komputerowe),
 • zbudowano plac zabaw i boisko wielofunkcyjne,
 • nauka jest w systemie jednozmianowym.


Szkoła dziś:

Szkoła Podstawowa w Lusówku to rozbudowany i odnowiony obiekt z salą gimnastyczną i salą korekcyją. W ostatnim czasie liczba dzieci z roku na rok systematycznie rosła. Aktualnie w szkole uczy się 291 uczniów. Lekcje odbywają się w kolorowych i przestronnych salach. Nasi uczniowie mogą uczestniczyć w różnych kołach zainteresowań, a zajęcia te umożliwiają wszechstronny rozwój ich talentów.

W naszej placówce realizujemy różne projekty, m.in."Koduj z klasą", "Szklanka mleka", "Owoce w szkole" oraz projekty e-twinningowe. Każdego roku odbywają się Dni Europejskie - wtedy odwiedzają nas goście z europejskich państw. Dzięki temu nasi wychowankowie mają okazję poznać tradycje, kulturę i codzienne życie mieszkańców Europy.

Współpracujemy z Kołem Łowieckim nr 2 "Ratusz" w Poznaniu. Dzięki życzliwości członków koła dzieci wyjeżdżają do leśniczówki Węgielni, gdzie aktywnie spędzają wolny czas i podziwiają piękną przyrodę.

W Szkole Podstawowej w Lusówku panuje miła i przyjazna atmosfera. Nauczyciele zapewniają uczniom pomoc i wsparcie, kształtują ich postawy i system wartości.