SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU

Lusówko, 21.09.2023r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - sprzątaczka
1. Nazwa wolnego stanowiska pracy – sprzątaczka.  
2. Wymiar etatu – 1 etat.
3. Rodzaj umowy – umowa na zastępstwo
4. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie podstawowe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych
-       umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. Wymagania dodatkowe:
-       doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku
-       umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami,
  -       umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
-       odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
-       przestrzeganie podstawowych zasad moralnych
-       sumienność i punktualność. 
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne ( CV, podanie o przyjęcie do pracy ) należy  złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Lusówku ul. Dopiewska 5, lub wysłać na adres e – mailowy sekretariat@splusowko.pl do dnia 5 października 2023r.

Rozpoczęcie roku szkolnego - 04.09.2023r. Pasowanie na ucznia.
1a – godz. 9.00, sala gimn., s. 9
1b – godz. 9.00, sala gimn., s. 9
1c – godz. 9.00, sala gimn., s. 36
1d – godz. 9.00, sala gimn., s. 39
1e – godz. 9.00, sala gimn., s. 36
1f – godz. 9.00, sala gimn., s. 39
2a – godz. 10.00, s. 10
2b – godz. 10.00, s. 12
2c – godz. 10.30, s. 10
2d – godz. 10.30, s. 12
2e – godz. 10.00, s. 8
3a – godz. 10.30, s. 8
3b – godz. 10.00, s. 17
3c – godz. 10.30, s. 17
3d – godz. 10.00, s. 20
4a – godz. 11.00, sala gimn., s. 20
4b – godz. 11.00, sala gimn., s. 16
4c – godz. 11.00. sala gimn., s. 15
4d – godz. 11.00. sala gimn., s. 13
5a – godz. 9.30, s. 1.3
5b – godz. 9.30, s. 1.5
5c – godz. 9.30, s. 1.17
6a – godz. 9.30, s. 2.13
6b – godz. 9.30, s. 2.4
6c – godz. 9.30, s. 1.19
7a – godz. 9.30, s. 2.2
7b – godz. 9.30, s. 2.15
7c – godz. 10.00, s. 16
8a – godz. 9.30, s. 2.6
Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym rusza rekrutacja uzupełniająca dot. wyjazdu kolonijnego do do Bardo, szczegółowe informacje w poprzednim ogłoszeniu, poniżej. Rekrutacja odbywa się w godzinach 7:30 do 15:30 (godziny otwarcia Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne) Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam informację dot. wyjazdu kolonijnego do Bardo – Dom Wczasów Dziecięcych dla uczniów klas V-VII roku szkolnego 2022/2023 ze szkół prowadzonych przez JST z Gminy Tarnowo Podgórne.
Na kolonię zostanie zakwalifikowanych 18 uczniów (są to wolne miejsca w wyniku ogłoszenia konkursu dla dzieci i młodzieży „Kampania o cyberprzemocy”). Miejsca zostają przydzielone przez pracownika Wydziału Oświaty na podstawie telefonu, który należy wykonać w obecności osoby zapisującej uczestnika na kolonię. Po przydzielonym miejscu do dnia 12 czerwca 2023 r. do Sekretariatu Szkoły należy dostarczyć dowód wpłaty wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną.
Rekrutacja zaczyna się 5 czerwca 2023 r. od godz. 8:30 do 6 czerwca 2023 r. do godziny 15:30.
Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 7 czerwca 2023 r. od godziny 7:30 do godziny 15:30 (godziny otwarcia Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne).
Wpłatę na kolonię należy dokonać na nr rachunku bankowego:
Gmina Tarnowo Podgórne (rachunek prowadzony przez ING BANK ŚLĄSKI)
32 1050 1520 1000 0024 3672 4641
w tytule: Bardo, szkoła, imię i nazwisko ucznia.
Do 12 czerwca 2023 r. rodzice zapisanych dzieci muszą dostarczyć do Sekretariatu szkoły dowód wpłaty wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną uczestnictwa dziecka w kolonii.
LINK DO DOKUMENTÓWSzanowni Rodzice, zapraszamy do zapisów na kolonie letnie dla uczniów klas 2 – 4
1. Jedna osoba może zapisać jednego uczestnika lub rodzeństwo. Dziecko można zapisać tylko na jeden turnus. - Turnus II – Ośrodek Wypoczynkowy Bałtyk Mielno - Unieście Daty i liczba miejsc dla Szkoły Podstawowej im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku - Turnus II 12.07.2023 – 19.07.2023 r. – 16 miejsc,
2. Warunkiem udziału w kolonii jest wpłata 600 zł. Wpłaty należy dokonać w ciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia ze szkoły o zakwalifikowaniu do wyjazdu. Dowód wpłaty należy dostarczyć do Sekretariatu szkoły do dnia 22 maja 2023 r. wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną uczestnictwa dziecka do kolonii Pierwszeństwo w udziale w kolonii mają uczniowie, którzy: - nigdy nie uczestniczyli w koloniach letnich, organizowanych przez gminę Tarnowo Podgórne, - w roku 2022 nie uczestniczyli w kolonii w Mielnie-Unieściu, - są z rodzin wielodzietnych - rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18. Dane do przelewu: Gmina Tarnowo Podgórne ING Bank Śląski S.A. 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641 tytułem: imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły , data wyjazdu, turnus II , miejscowość (np. Jan Kowalski, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku, Turnus II Mielno)
3. Zapisy zaczynają się: I termin 15-16 maja 2023 od godziny 7:30 – Główne wejście do szkoły. II termin 18 maja 2023 od godziny 7:30 - Główne wejście do szkoły 15 – 16 maja przy wejściu głównym będą znajdować się listy, po wpisaniu na listę pracownik szkoły będzie wydawał numerki, które będą podstawą do zakwalifikowania się dziecka jako uczestnika kolonii. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu numerka od 7:45 będą wydawane w sekretariacie dokumenty dotyczące kolonii.
DOKUMENTY:
https://splusowko-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kkujawa_splusowko_pl/EhebfW_Vcj1Du31g55GBCGkB4NgfiPVvVIFbyhQn2BK-dw?e=bWqQki

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Poniżej zamieszczam linki do Regulaminu oraz formularza zgłoszeniowego do konkursu organizowanego przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie Podgórnym. Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd do Bardo
https://drive.google.com/file/d/1NSRnN8HqE25mW6XtOe0LCR1K0aySXifS/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1ujoE47cB3ueRprmS3G1rXHn15c4kuKID/edit?usp=sharing&ouid=112018420871983003730&rtpof=true&sd=true