SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam informację dot. wyjazdu kolonijnego do Bardo – Dom Wczasów Dziecięcych dla uczniów klas V-VII roku szkolnego 2022/2023 ze szkół prowadzonych przez JST z Gminy Tarnowo Podgórne.
Na kolonię zostanie zakwalifikowanych 18 uczniów (są to wolne miejsca w wyniku ogłoszenia konkursu dla dzieci i młodzieży „Kampania o cyberprzemocy”). Miejsca zostają przydzielone przez pracownika Wydziału Oświaty na podstawie telefonu, który należy wykonać w obecności osoby zapisującej uczestnika na kolonię. Po przydzielonym miejscu do dnia 12 czerwca 2023 r. do Sekretariatu Szkoły należy dostarczyć dowód wpłaty wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną.
Rekrutacja zaczyna się 5 czerwca 2023 r. od godz. 8:30 do 6 czerwca 2023 r. do godziny 15:30.
Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 7 czerwca 2023 r. od godziny 7:30 do godziny 15:30 (godziny otwarcia Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne).
Wpłatę na kolonię należy dokonać na nr rachunku bankowego:
Gmina Tarnowo Podgórne (rachunek prowadzony przez ING BANK ŚLĄSKI)
32 1050 1520 1000 0024 3672 4641
w tytule: Bardo, szkoła, imię i nazwisko ucznia.
Do 12 czerwca 2023 r. rodzice zapisanych dzieci muszą dostarczyć do Sekretariatu szkoły dowód wpłaty wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną uczestnictwa dziecka w kolonii.
LINK DO DOKUMENTÓWSzanowni Rodzice, zapraszamy do zapisów na kolonie letnie dla uczniów klas 2 – 4
1. Jedna osoba może zapisać jednego uczestnika lub rodzeństwo. Dziecko można zapisać tylko na jeden turnus. - Turnus II – Ośrodek Wypoczynkowy Bałtyk Mielno - Unieście Daty i liczba miejsc dla Szkoły Podstawowej im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku - Turnus II 12.07.2023 – 19.07.2023 r. – 16 miejsc,
2. Warunkiem udziału w kolonii jest wpłata 600 zł. Wpłaty należy dokonać w ciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia ze szkoły o zakwalifikowaniu do wyjazdu. Dowód wpłaty należy dostarczyć do Sekretariatu szkoły do dnia 22 maja 2023 r. wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną uczestnictwa dziecka do kolonii Pierwszeństwo w udziale w kolonii mają uczniowie, którzy: - nigdy nie uczestniczyli w koloniach letnich, organizowanych przez gminę Tarnowo Podgórne, - w roku 2022 nie uczestniczyli w kolonii w Mielnie-Unieściu, - są z rodzin wielodzietnych - rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18. Dane do przelewu: Gmina Tarnowo Podgórne ING Bank Śląski S.A. 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641 tytułem: imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły , data wyjazdu, turnus II , miejscowość (np. Jan Kowalski, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku, Turnus II Mielno)
3. Zapisy zaczynają się: I termin 15-16 maja 2023 od godziny 7:30 – Główne wejście do szkoły. II termin 18 maja 2023 od godziny 7:30 - Główne wejście do szkoły 15 – 16 maja przy wejściu głównym będą znajdować się listy, po wpisaniu na listę pracownik szkoły będzie wydawał numerki, które będą podstawą do zakwalifikowania się dziecka jako uczestnika kolonii. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu numerka od 7:45 będą wydawane w sekretariacie dokumenty dotyczące kolonii.
DOKUMENTY:
https://splusowko-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kkujawa_splusowko_pl/EhebfW_Vcj1Du31g55GBCGkB4NgfiPVvVIFbyhQn2BK-dw?e=bWqQki

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Poniżej zamieszczam linki do Regulaminu oraz formularza zgłoszeniowego do konkursu organizowanego przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie Podgórnym. Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd do Bardo
https://drive.google.com/file/d/1NSRnN8HqE25mW6XtOe0LCR1K0aySXifS/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1ujoE47cB3ueRprmS3G1rXHn15c4kuKID/edit?usp=sharing&ouid=112018420871983003730&rtpof=true&sd=true