dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Aldona Murawska

Wicedyrektor: mgr Joanna Zaborowska

Wicedyrektor: mgr Krzysztof Kujawa