Gdzie szukać pomocy

Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży

116 111
(ogólnopolski/bezpłatny/całodobowy)
800 120 002
Całodobowy Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA
800 120 148
Anonimowa policyjna linia specjalna- zatrzymać przemoc (całodobowy/bezpłatny)
800 70 2222
ITAKA centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
800 12 12 12
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka ( poniedziałek-piątek 8.15-20.00)