O szkole

ROZUMIEĆ ŚWIAT - KIEROWAĆ SOBĄ

Szkoła zapewnia:

 • zdrowy i bezpieczny rozwój dziecka,
 • naukę w przestronnych i nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych oraz w sali gimnastycznej,
 • prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem i otwartą na innowacje,
 • właściwą organizację procesów nauczania, wychowania i opieki,
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • opiekę pedagoga, psychologa i logopedy,
 • opiekę świetlicową,
 • ciekawe formy pracy z uczniami: projekty, wycieczki krajoznawcze i zielone szkoły,
 • rozwijanie talentów i zainteresowań, uzyskiwanie lepszych wyników w nauce i sporcie,
 • różnorodne formy współpracy z rodzicami,
 • kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania drugiego człowieka.


Mocne strony naszej szkoły:

 • w każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer i projektor multimedialny lub tablica multimedialna, wykorzystywany na lekcjach przez nauczyciela i dzieci,
 • sala gimnastyczna jest wyposażona w nowoczesny sprzęt do gier i zabaw sportowych,
 • biblioteka szkolna i czytelnia są zaopatrzone w bogaty księgozbiór oraz multimedialne centrum (czytniki multimedialne),
 • plac zabaw i boisko wielofunkcyjne,